Tải về Mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn viết Biên lai thu tiền trên theo Thông tư 200 trên Excel:

  • Đơn vị, Địa chỉ: Ghi rõ Tên đơn vị, bộ phận
  • Ngày, tháng, năm:  là ngày, tháng, năm của biên lai
  • Họ và tên người đề nghị thanh toán
  • Địa chỉ: Địa chỉ hoặc bộ phận của người nộp
  • Nội dung thanh thu: Ghi nội dung thu tiền
  • Số tiền thu: Ghi rõ số tiền đề nghị thanh toán cả bằng số và chữ
  • Họ tên, chữ ký của những người liên quan

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!