Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 200 trên Excel

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 trên Excel. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn cách lập Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Mẫu: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
 • Thời điểm kiểm kê: Ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê
 • Họ và tên, Chức vụ của thành viên Ban kiểm kê (Bao gồm Trưởng ban và các ủy viên)
 • Nội dung bảng:
 • Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được kiểm kê tại kho
 • Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp)
 • Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo sổ kế toán
 • Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo kết quả kiểm kê
 • Cột 6, 7: Nếu kiểm kê phát hiện thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3)
 • Cột 8, 9: Nếu kiểm kê phát hiện thiếu so với sổ kế toán (cột 2, 3)
 • Cột 10: Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất tốt 100%
 • Cột 11: Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất có phẩm chất kém
 • Cột 12: Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất bị mất phẩm chất
 • Họ tên, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ kho và Trưởng ban kiểm kê

Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.

Chú ý:

– Mỗi kho được kiểm kê lập 01 biên bản riêng

– Biên bản được lập thành 2 bản:

 • 1 bản phòng kế toán lưu.
 • 1 bản thủ kho lưu.

Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Link tải về: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 trên Excel

Ngoài ra Học Excel Online xin giới thiệu tới các bạn khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ kế toán tổng hợp online trên Excel. Khóa học này sẽ giúp bạn bổ sung và hoàn thiện kiến thức kế toán tổng hợp, đồng thời xây dựng được trọn bộ file Excel để làm kế toán tổng hợp từ 1 file excel trắng. Chi tiết xem tại: