Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn viết Biên bản giao nhận TSCĐ trên theo Thông tư 200 trên Excel:

 •  Đơn vị, Địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Ngày … tháng …  năm: Là ngày, tháng, năm lập biên bản
 • Số: Số của biên bản
 • Nợ, Có: Số hiệu tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Căn cứ quyết định số …: Ghi rõ các thông tin về TSCĐ bàn giao
 • Họ và tên, Chức vụ của đại diện bên giao, đại diện bên nhận và đại diện khác (ủy viên)
 • Cột A, B: Ghi số thứ tự, tên, ký hiệu, quy cách (cấp hạng) của TSCĐ
 • Cột C: Ghi số hiệu TSCĐ
 • Cột D: Ghi nước sản xuất (xây dựng)
 • Cột 1: Ghi năm sản xuất
 • Cột 2: Ghi năm bắt đầu đưa vào sử dụng
 • Cột 3: Ghi công suất (diện tích, thiết kế) như số chỗ ngồi của phương tiện, công suất máy của máy móc, …
 • Cột 4, 5, 6, 7: Ghi các yếu tố cấu thành nên nguyên giá TSCĐ gồm:
  Giá mua (hoặc giá thành sản xuất) (cột 4);
  chi phí vận chuyển, lắp đặt (cột 5);
  chi phí chạy thử (cột 6) …
 • Cột 8: Ghi nguyên giá TSCĐ (cột 8 = cột 4 + cột 5 + cột 6 +…)
 • Cột E: Ghi những tài liệu kỹ thuật kèm theo TSCĐ khi bàn giao

Bảng kê phụ tùng: Thông tin phụ tùng, dụng cụ kèm theo TSCĐ:

 • Cột A: Số thứ tự phụ tùng, dụng cụ
 • Cột B: Tên, quy cách, ký hiệu của phụ tùng, dụng cụ
 • Cột C: Đơn vị tính của phụ tùng, dụng cụ
 • Cột 1: Sốlượng các phụ tùng, dụng cụ
 • Cột 2: Giá trị, số tiền của phụ tùng, dụng cụ

Chú ý:

– Sau khi bàn giao phụ tùng, dụng cụ, các thành viên bàn giao, nhận TSCĐ cùng ký vào biên bản.

– Biên bản giao nhận TSCĐ được lập thành 2 bản, mỗi bên (giao, nhận) giữ 1 bản chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và lưu.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!