Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn lập Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn trên theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Mẫu biên bản: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
 • Ngày … tháng … năm: Là ngày, tháng, năm lập biên bản
 • Số, Nợ, Có: Thông tin về số của biên bản, tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Căn cứ quyết định số …: Ghi rõ các thông tin về TSCĐ bàn giao
 • Họ và tên, Chức vụ của đại diện bên thực hiện sửa chữa và bên có TSCĐ
 • Mục Thông tin TSCĐ sửa chữa
 •  Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ
 • Số hiệu, số thẻ TSCĐ
 • Bộ phận quản lý, sử dụng: Nơi quản lý TSCĐ
 • Thời gian sửa chữa: Ghi rõ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ
 • Mục Các bộ phận sửa chữa
 • Cột A (Tên bộ phận sửa chữa): Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ
 • Cột B (Nội dung (Mức độ) của công việc sửa chữa): như: Thay thế mới hoặc sửa chữa, tân trang lại v.v…
 • Cột 1 (Giá dự toán): là Giá kế hoạch nếu đơn vị tự làm hoặc Giá hợp đồng hai bên đã thoả thuận nếu doanh nghiệp thuê ngoài sửa chữa của từng bộ phận cần sửa chữa
 • Cột 2 (Chi số chi phí thực tế): Ghi chi phí thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa nếu đơn vị tự sửa chữa
  Nếu thuê ngoài sửa chữa thì chỉ ghi vào cột này khi có sự thay đổi về giá cả (So với giá ghi theo hợp đồng) phát sinh trong quá trình sửa chữa được bên có TSCĐ sửa chữa chấp nhận thanh toán
 • Cột 3 (Kết quả kiểm tra): Ghi rõ kết quả kiểm tra của từng bộ phận sau khi đã sửa chữa xong
 • Kết luận: Ghi ý kiến nhận xét tổng thể về việc sửa chữa lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận
 • Họ tên, chữ ký của những người liên quan

Chú ý:

– Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành lập thành 2 bản.

Đại diện đơn vị hai bên giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bản, sau đó chuyển cho kế toán trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa chữa, soát xét xong lưu tại phòng kế toán.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: