Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn lập mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Mẫu: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
 • Số: Là số của bảng
 • Họ và tên người thuê: Ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,…)
 • Bộ phận (hoặc địa chỉ), Đã thuê những công việc …: Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê
 • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.
 • Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.
 • Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm.
 • Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống.
 • Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán.
 • Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của Luật thuế (nếu có).
 •  Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = cột 3 – cột 4)
 • Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.
 • Họ và tên, chữ ký của Người đề nghị thanh toán, Kế toán trưởng, Người duyệt

Chú ý:

– Bảng thanh toán tiền thuê ngoài do người thuê lao động lập

– Link tải về: Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Chúc các bạn học cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: