Mẫu Bảng kê trích lập các khoản theo lương theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn lập mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Mẫu: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
 • Tháng … năm …: Là tháng, năm lập bảng kê
 • Đơn vị tính: Đơn vị tiền tệ, thường là VNĐ
 • Cột A: Ghi số thứ tự.
 • Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.
 • Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn.
 • Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
 • Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
 • Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.
 • Cột 9: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.
 • Ngày … tháng … năm …
 • Họ tên, chữ ký của Người lập, Kế toán trưởng và Giám đốc

Chú ý:

– Bảng kê trích nộp các khoản theo lương được lập thành 2 bản

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!