Kỹ thuật name động – dynamic name range trong Excel

Kỹ thuật sử dụng name động rất hữu dụng khi các bạn tạo những báo cáo và Dashboard bởi tính chất không cần thay đổi tham chiếu khi dữ liệu tăng lên hay giảm đi. Ví dụ, trong cột A bạn có dữ liệu cần tính toán, mỗi khi thêm dữ liệu vào, bạn cần thay đổi vùng tham chiếu để công thức phản ánh đúng dữ liệu cần tính toán, xử lý. Với kỹ thuật tạo name động trong Excel, bạn không cần phải thay đổi tham chiếu mỗi khi dữ liệu thay đổi nữa, hãy theo dõi video để biết cách viết ra 1 name động và cách sử dụng name động trong Excel:

 

https://www.hocexcel.online/ex101


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản