Kiểm tra kết nối Internet với VBA trong Excel

Đoạn code VBA để kiểm tra máy tính hiện tại có được kết nối với Internet hay không. Dùng trong lập trình VBA với các ứng dụng liên quan tới mạng và cần có kết nối mạng

Cách sử dụng trên Sheet: trong 1 ô, gõ công thức như sau:

=IsInternetConnected()

Nếu kết quả là TRUE thì bạn có Internet, xin chúc mừng. Nếu kết quả là False, bạn nên tìm 1 cuốn sách để đọc.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản