Thêm khoảng trắng sau mỗi dấu chấm trong văn bản word

Vấn đề: thêm khoảng trắng sau mỗi dấu “.” – thường trong văn bản Word nhưng không thêm khoảng trắng sau dấu “.” – xuống dòng trong đó. Giải pháp như sau:

Bước 1: chuyển tạm thời các dấu “.” – chấm xuống dòng thành 1 kí tự hoặc 1 nhóm kí tự đặc biệt không có trong văn bản.

Cách làm:

  • Bấm CTRL + H
  • Trong ô Find What gõ: “.^p” – không có dấu ngoặc kép
  • Trong ô Replace With: “####” – không có dấu ngoặc kép

Bước 2: Chuyển toàn bộ dấu “.” thành “. ” bằng cách sử dụng chức năng Find and Replace

Bước 3: Chuyển toàn bộ “####” thành dấu chấm xuống dòng bằng cách sử dụng chức năng Find and Replace

Xem video sau để biết thêm chi tiết:


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản