in dong loat worksheet trong excel

Trong khi làm việc với Excel, sẽ có những lúc bạn muốn in đồng loạt dữ liệu. In một sheet thành nhiều bản copy, hay in một sheet mà trên đó có một vài ô tự động nhận các dữ liệu đặc trưng. Hay là in xen kẽ nhiều sheet với nhau với một nút bấm. To tát hơn nữa, có thể bạn còn muốn in sheet theo các điều kiện nhất định. Hôm nay mình xin share một code vba có thể giải quyết tất cả các yêu cầu trên, và hơn thế nữa còn là những yêu cầu bạn chưa tưởng tượng ra được. Điểm mạnh của code này là dễ dung, dễ can thiệp, nó cho phép bạn can thiết vào rất nhiều đặc điểm của một bản in, do vậy bạn có thể tùy ý chỉnh sửa để đạt được kết quả cao nhất và nhanh nhất. in dong loat worksheet trong excel thật là đơn giản bây giờ.

Phần 1:

 

 

Phần 2:

 

 

Phiên bản cũ hơn:

Nguồn: Nguyễn Ngọc Thu Hiền


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản