Hướng dẫn cách tạo Name và sử dụng Name trong VBA Excel

Trong Excel có một tính năng rất hay là đặt tên (Name Range). Với việc đặt tên này chúng ta có thể sử dụng tên khi viết công thức, hàm, hoặc thậm chí có thể sử dụng cả trong VBA. Tên không chỉ được tạo ra bởi chức năng Define Name mà còn có thể tạo trực tiếp bằng câu lệnh VBA. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách tạo Name và sử dụng Name trong VBA nhé.

Cách tạo Name Range trong VBA

Câu lệnh tạo Name trong VBA được biểu diễn như sau:

Trong đó:

  • Names.Add là lệnh tạo ra 1 tên mới. Tên này sẽ bao gồm các thông tin như:
  • Name: Nội dung tên
  • RefersTo: Vùng tham chiếu của tên đó. Cần xác định rõ Tên Sheet, phạm vi vùng
  • Visible: Chế độ hiển thị là dạng ẩn hay dạng hiện trong công cụ quản lý tên (Name Manager)
  • Ngoài ra có các nội dung khác nhưng chúng ta chủ yếu quan tâm tới 3 nội dung ở trên.

Ví dụ chúng ta muốn gán vùng A2:B10 tại Sheet1 vào tên là “BangDuLieu” và cho phép tên này hiển thị trong Name Manager:

Ví dụ chúng ta đặt 1 tên khác là “BangDLAn” cho vùng C2:C10 và không muốn hiển thị tên đó thì chúng ta sẽ làm như sau:

Dù tên đã được tạo nhưng chúng ta không thấy có trong NameBox. Tuy nhiên tên này vẫn có thể được sử dụng bình thường (khi viết công thức sẽ không được gợi ý tên này, nhưng khi viết đúng tên thì vẫn tham chiếu đúng và sử dụng được:

Cách sử dụng Name Range trong lệnh VBA

Việc tham chiếu tới 1 Name Range cũng tương tự như tham chiếu tới 1 Range. Chúng ta có thể viết theo 2 cách đều được:

  • Đặt tên trong dấu nháy kép khi viết dạng Range(“Tên”)
  • Đặt tên trong dấu nháy vuông khi viết dạng [Tên]

Ví dụ như sau:

Tô đậm các nội dung có trong vùng tên BangDLAn

In nghiêng các nội dung trong vùng BangDuLieu

Như vậy qua bài viết này chúng ta đã có thể hiểu thêm về việc sử dụng Name Range trong VBA. Khi thấy có 1 Name sử dụng trong hàm, công thức mà không thấy trong Name Manager thì hãy nghĩ ngay đến việc kiểm tra tên đó trong VBA bạn nhé.

Tham khảo thêm một số bài viết về sử dụng Name:

Tạo một danh sách tùy chọn trong Excel: tĩnh, động, từ một bảng tính khác

Cách sử dụng tên trong VBA

Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về VBA, mời bạn tham dự khóa học VBA101 – Tự động hóa Excel với lập trình VBA. Đây là khóa học rất hữu ích dành cho bạn, giúp bạn hiểu một cách bài bản về VBA và cách sử dụng VBA, ứng dụng VBA vào công việc để tăng hiệu quả. Hãy cùng khám phá nào:


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản