Hồ sơ đón tiếp cán bộ thuế sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp thì cán bộ của cơ quan thuế sẽ xuống kiểm tra doanh nghiệp. Mình sẽ hướng dẫn các bạn những phần việc cần chuẩn bị sau :

 

HocExcelonline