Hàm Offset và ứng dụng của hàm Offset trong Excel

Hàm OFFSET trong Excel được sử dụng trong trường hợp muốn xem hoặc tính toán, phân tích dữ liệu của một ô hay một dãy trong bảng tính dựa vào một vùng tham chiếu có sẵn trước đó.

Xem nhanh

Cú pháp

=OFFSET(reference, rows, cols, height, width)

Trong đó:

  • reference: là vùng tham chiếu làm cơ sở cho hàm (làm điểm xuất phát) để tạo vùng tham chiếu mới.
  • rows: là số dòng bên trên hoặc bên dưới reference, tính từ ô đầu tiên (ô ở góc trên bên trái) của reference. Ví dụ nếu rows là 3, sẽ có 3 dòng trả về và nằm bên dưới reference. Khi rows là số dương thì các dòng trả về nằm bên dưới reference, khi rows là số âm thì các dòng trả về nằm bên trên reference.
  • cols: là số cột bên trái hoặc bên phải reference, tính từ ô đầu tiên (ô ở góc trên bên trái) của reference. Ví dụ nếu cols là 4 sẽ có 4 cột trả về và nằm bên phải của reference. Khi cols là số dương thì các cột trả về nằm bên phải reference, khi cols là số âm thì các cột trả về nằm bên trái reference.
  • height: là số dòng của vùng tham chiếu cần trả về. Height phải là số dương.
  • width: là số cột của vùng tham chiếu cần trả về. Width phải là số dương.

Chú ý:

  • Nếu rows và cols làm cho vùng tham chiếu vượt ra khỏi phạm vi của bảng tính thì hàm OFFSET() sẽ báo lỗi #REF!.
  • Hàm OFFSET() không di chuyển hay làm thay đổi bất kỳ phần nào được chọn vì hàm chỉ trả về một tham chiếu. Các bạn có thể sử dụng hàm OFFSET() kết hợp với các hàm cần đến một đối số tham chiếu.

Ví dụ:

– Tại ô B7, trả về giá trị của ô D5 thông qua ô tham chiếu cơ sở B4, dùng công thức: =OFFSET(B4;1;2;1;1)

=>Kết quả:

– Kết hợp hàm OFFSET() với hàm SUM() để tính tổng vùng bôi vàng C3-E5, với vùng tham chiếu là bảng C4-E7 ta dùng công thức: =SUM(OFFSET(C4:E7;-1;0;3;3))

=> Kết quả thu được:

Học Word Excel cơ bản

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo video sau đây để có thể thấy rõ hơn cách sử dụng hàm OFFSET trong Excel:

Và 1 ví dụ ứng dụng thực tế của hàm offset trong 1 group facebook:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154749371733241&l=32c34cb1a6

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154749371733241&l=32c34cb1a6

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH  … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của Học Excel Online. Hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản