Giới thiệu về các hàm trong Add ins HocExcelOnline

Tiếp tục với loạt hướng dẫn sử dụng add ins HocExcelOnline.

Đầu tiên để làm được các bạn xem lại video hướng dẫn cài đặt add ins tại đây

1.Hàm HeoArrRezire(Mảng vào, Tùy Chọn).

Hàm cho phép trả về một mảng giá trị động không cần ấn ctrl+shift+Enter.

2.HeoArrRezire có hai đối số truyền vào.

Mảng vào: là một vùng dữ liệu.

Tùy chọn Chen = y : Tự động co giãn dữ liệu

                  Ten = ? : Namerange đặt cho vùng dữ liệu

                  Xoaname =?: Xóa Namerange đã đặt cho vùng dữ liệu.

                 Tudong = y: Căn chỉnh độ rộng cột cho vừa khít với dữ liệu.

 

Các bạn có thể xem thêm nhiều thứ thú vị về Excel tại đây 

Hãy theo dõi HocExcel Online để tìm thấy những điều thú vị nữa nhé


Tác giả: Thanh

· · ·

Khóa học mới xuất bản