Giả lập sự kiện DoubleClick trên cell mà không cần dùng đến Worksheet Events trong VBA

Ví dụ tôi muốn thực hiện một sự kiện khi tôi DoubleClick (Nháy đúp chuột) thì thực hiện một sự kiện nào đó. Tôi lấy ví dụ hiện ra thông báo Msgbox

Tôi có thể dễ dàng thực hiện điều đó bằng cách sử dụng sự kiện BeforeDoubleClick của worksheet như sau :

Bây giờ có một câu hỏi đặt ra. Nếu không sử dụng sự kiện BeforeDoubleClick của worksheet thì có làm được điều tương tự hay không?

Câu trả lời là hoàn toàn khả thi.

Bạn tạo một module mới và chèn code sau :

Bạn lưu và đóng file excel lại, sau đó bật file excel rồi click đúp vào ô A1 ở Sheet1 sẽ thấy sự kiện xảy ra

Rất đơn giản đúng không? Nếu bạn cảm thấy thú vì và muốn tìm hiểu về áp dụng VBA trong công việc thì click vào banner ở cuối bài viết nhé.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG


Tác giả: TgDuy

· · ·

Khóa học mới xuất bản