Flappy Bird trên Scattered Chart của Excel

Flappy Bird trên Scattered Chart của Excel

Với 1 ít kiến thức vật lý cấp 3 và đồ thị hàm số đơn giản, bạn có thể mô phỏng chú chim ở trong trò chơi Flappy Bird của tác giả Nguyễn Hà Đông như trong Video


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản