Đọc số thành chữ bằng Add-in từ Học Excel Online

Chia sẻ bài viết này:

Một lúc nào đó, bạn sẽ cần đến công thức đọc số thành chữ trong Excel. Bạn có 1 vài lựa chọn:

  1. Sử dụng trang đọc số của Học Excel Online: https://www.hocexcel.online/doc-so
  2. Hoặc sử dụng Addin đọc số thành chữ từ Học Excel Online. Download phía dưới

Cách cài addin:

Không biết bật thẻ developer? Xem ngay Cách mở thẻ developer trong Excel VBA

Cách sử dụng addin:

 


Chia sẻ bài viết này: