Đọc số thành chữ bằng Add-in từ Học Excel Online

Một lúc nào đó, bạn sẽ cần đến công thức đọc số thành chữ trong Excel. Bạn có 1 vài lựa chọn:

  1. Sử dụng trang đọc số của Học Excel Online
  2. Hoặc sử dụng Addin đọc số thành chữ từ Học Excel Online. Download phía dưới[sociallocker id=3047]Doc So Thanh Chu tieng viet [/sociallocker]

Cách cài addin:

Đọc số thành chữ bằng Add-in từ Học Excel Online
Đọc số thành chữ bằng Add-in từ Học Excel Online

Không biết bật thẻ developer? Xem ngay Cách mở thẻ developer trong Excel VBA

Cách sử dụng addin:

Đọc số thành chữ bằng Add-in từ Học Excel Online 1
Đọc số thành chữ bằng Add-in từ Học Excel Online 1

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản