fbpx

Đếm số lượng tệp files trong thư mục và thư mục con với VBA

Chia sẻ bài viết này:
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Đếm số lượng tệp files trong thư mục và thư mục con với VBA

Bước 1:

Copy code VBA sau đây vào 1 Module mới trong VBA:

Cách sử dụng:

trong 1 ô trên Excel: sử dụng công thức

A1 = fCount(“<đường dẫn đến thư mục cần đếm files”)

Xem ngay: Tài hiệu hướng dẫn sử dụng excel 2007 toàn tập

Đếm số lượng tệp files của 1 kiểu file bất kì trong thư mục

Bước 1: Copy code này vào trong 1 Module

Bước 2: Cách sử dụng trên Excel: xem hình vẽ. Lưu ý, Function chỉ đếm, thống kê số lượng file trong 1 thư mục, không đếm trong cả các thư mục con

đếm số lượng file trong một thư mục

đếm số lượng file trong một thư mục

VBA201 – Pro VBA Excel làm ngay phần mềm chuyên nghiệp


Chia sẻ bài viết này:
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •