Data Validation, tạo”Drop-down list” đa cấp phức tạp

Bạn đã dùng Data Validation để tạo “Drop-down list”?

Thực sự đieu này khá khó khăn đối với người mới học. Bạn cần có một nền tảng Excel khá vững, am hiểu các công thức Excel, một sự tổ chức dữ liệu, và cả thời gian nữa. Trong video này, mình sẽ share một cách làm khá đơn giản, mà cực kỳ hiệu quả chuyên nghiệp:

  • Không cần tạo quá nhiều công thức.
  • Thực hiện dễ dàng.
  • Dễ dàng thay đổi danh sách.

Công việc của bạn chỉ là tạo các bảng dữ liệu mô tả các mức danh sách, sau đó dùng công thức đơn giản là có thể dễ dàng tạo một “Drop-down list” mạnh mẽ, với 3 cấp áp dụng trong video mà chỉ cần 3 công thức, quá dễ dàng phải không?

Xem thêm: Khóa học word excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản