Đảo chuỗi số hoặc kí tự trong Excel với VBA

Hôm nọ có bạn hỏi làm thế nào để đảo được “123456” thành “654321”. Cái này, nhanh nhất là sử dụng VBA như sau:

Làm thế nào để sử dụng đoạn code này?

  • Bước 1: Tại file Excel đang sử dụng, bấm tổ hợp phím tắt ALT + F11 để mở trình soạn thảo VBA
  • Bước 2: Trong trình soạn thảo VBA, bấm View > Project explorer
  • Bước 3: Trong cửa sổ Project explorer, bấm chuột phải rồi chọn Insert > Module
  • Bước 4: Dán đoạn code phía trên vào Module1 vừa được tạo ra

Bước 5: Sử dụng hàm vừa mới tạo ra (hàm này gọi là UDF – User defined function) trên sheet như sau, giả sử dữ liệu cần đảo nằm trong ô A1:

=Reversestr(A1)

Để tự viết được những UDF như thế này, bạn có thể tham khảo khoá học sau đây:

https://www.hocexcel.online/vba101


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản