Chức năng Collated khi in văn bản trên Word

In các văn bản, tài liệu là một trong những công việc phổ biến mà nhân viên văn phòng cần nắm cách làm để không gặp khó khăn khi thực hiện. Khi in các văn bản trên Word, có rất nhiều tính năng khác nhau mà không phải các bạn đã nắm hết. Bài viết này sẽ giới thiệu tới các bạn về Collated, một trong những chức năng sử dụng khi bạn muốn in nhiều bản tài liệu.

Chức năng Collated là gì?

Khi bạn muốn in nhiều bản, bạn sẽ cần sử dụng đến chức năng này. Trong chức năng này của Print, có hai tính năng: Collated Uncollated.

Collated là việc in toàn bộ các trang của văn bản. Sau khi in được một tệp văn bản đầy đủ, sẽ tiến hành in một tệp văn bản tiếp theo.

 Uncollated là việc in  nhiều bản, nhưng không phải in toàn bộ các trang của văn bản trong một lần, mà in lần lượt các trang 1, sau đó in lần lượt các trang 2, …

Các trường hợp sử dụng Collated và Uncollated

Collated (in theo từng bộ) sử dụng nếu bạn muốn in toàn bộ văn bản rất nhiều trang trong một lần. Sau khi in như vậy, bạn sẽ được một bản đầy đủ các trang.
VD: 1,2,3,4,5   1,2,3,4,5   1,2,3,4,5

Còn Uncollated in hết các bản copy của trang 1, sau đó mới in hết các bản copy của trang 2, … cứ lần lượt như vậy cho tới trang cuối cùng.
Sau khi in hết các bản, bạn sẽ sắp xếp các trang này theo từng bản.
VD: 1,1,1,1,1   2,2,2,2,2   3,3,3,3,3

Khi in với chức năng Uncollated, trong trường hợp máy in có sự cố, bạn vẫn có được những trang đã in trước đó để sắp xếp.

Một số thông tin về tính năng của Collated và Uncollated mà bạn cần biết. Hy vọng bạn đã hiểu hơn về hai tính năng này và có thể áp dụng kiến thức ngay trong hôm nay.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!