Chia sẻ file Excel chấm công tính lương hoàn chỉnh

Lời nói đầu

Tiêu đề của bài viết này là “Chia sẻ file Excel chấm công tính lương hoàn chỉnh” nhưng trong bài viết này các bạn không những có thể download được 1 file Excel chấm công hoàn chỉnh mà còn có thể học được cách tạo ra 1 file Excel như vậy từ 1 File Excel mới hoàn toàn.

  1. Nếu bạn cần dùng ngay hoặc tham khảo, hãy click download ngay.
  2. Nếu bạn muốn tìm hiểu từng bước thực hiện, hãy đọc tiếp bài này

Làm sao biết năm nào là năm nhuận trong Excel

Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu với 1 video nhẹ nhàng giúp chúng ta biết được năm nào là năm nhuận ở trong Excel. Năm nhuận có đặc điểm là năm chia hết cho 400 hoặc không chia hết cho 100 nhưng chia hết cho 4. Trong video sau đây, bạn sẽ học cách phát hiện ra năm nhuận ở trong Excel

Xử lý ngày tháng của tháng 2 năm nhuận trong Excel

Sau khi đã biết năm nào là năm nhuận thì việc tiếp theo chúng ta sẽ đi làm là xử lý số ngày của tháng 2 trong năm nhuận. Video sau đây sẽ giúp các bạn làm điều này

Thiết lập bảng chấm công tính lương trong Excel

Sau khi đã có kiến thức nền tảng vững chắc, các bạn có thể theo dõi video sau đây để có thể tự mình tạo ra 1 bảng chấm công tính lương trong Excel một cách nhanh chóng và cực kì chi tiết. Kiến thức dùng để tạo ra bảng chấm công này bao gồm:

  1. Sử dụng hàm Date
  2. Sử dụng hàm Weekday
  3. Kiến thức về tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối trong Excel
  4. Kiến thức về định dạng dữ liệu theo điều kiện – Conditional Formatting
  5. Sử dụng hàm Countif để đếm dữ liệu theo điều kiện
  6. Các kiến thức chung về định dạng vùng dữ liệu trong bảng tính


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản