Chỉ lấy ra số trong đoạn text bằng VBA trong Excel

Đôi khi chúng ta cần phải lấy ra 1 cụm số, hoặc 1 số, có thể là số tài khoản ngân hàng, số điện thoại, số bảo hiểm xã hội trong 1 đoạn text. Việc lấy ra những số này với số lượng rất lớn dữ liệu là không khả thi vì vậy, chúng ta có thể vận dụng kiến thức đã học trong khoá học VBA của Học Excel Online để giải quyết vấn đề này như sau:

Cách sử dụng hàm lay_so như sau:

=lay_so(A1)

Kết quả áp dụng cho chuỗi:

RRP 90 AVE DE GAULLE 92800 PUTEAUX 0109781431-0149012126 ABC

90 92800 0109781431 0149012126

Nội dung của hàm UDF lấy số này như sau. Để sử dụng hàm lay_so, bạn cần copy code này vào 1 module trong VBA Project.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản