Cách tạo số tự nhiên ngẫu nhiên không trùng trong khoảng

Cách tạo số tự nhiên ngẫu nhiên không trùng trong khoảng:

Bài viết này sẽ giúp bạn Cách tạo số ngẫu nhiên không trùng trong khoảng bằng 1 công thức Excel. Bạn hãy làm theo hướng dẫn như sau để tạo số ngẫu nhiên không trùng trong 1 khoảng:

Vấn đề: tạo ra 100 số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 500 cho 100 anh em.
Giải pháp: làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Thiết lập khoảng giá trị bạn muốn lấy số ngẫu nhiên.
B1 = 1
B2 = 500

Bước 2: Trong ô E4 nhập công thức sau đây vào (Ấn CTRL + SHIFT + ENTER vì là công thức mảng):

Trong công thức trên thì B1 và B2 là khoảng bạn cần lấy số ngẫu nhiên. Sau khi nhập công thức trên vào ô E4 xong, bạn có thể kéo xuống phía dưới 100 ô. Tất nhiên là bạn KHÔNG thể tạo ra hơn 500 số tự nhiên ngẫu nhiên trong Excel trong khoảng từ 1 đến 500 rồi.

———

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH  … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của Học Excel Online. Hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: HocExcel.Online


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản