Cách làm thông báo dữ liệu nhập trùng trong một cột Excel

Cách sử dụng Countif và Data Validation:

Cách sử dụng code VBA sự kiện Worksheet Change:


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản