fbpx

Cách làm thông báo dữ liệu nhập trùng trong một cột Excel

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Cách sử dụng Countif và Data Validation:

Cách sử dụng code VBA sự kiện Worksheet Change:


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •