Bài tập Excel :

Xếp hạng theo điều kiện trong excel – Phần 3

Phần 1: Phân biệt các hàm xếp hạng RANK / RANK.AVG / RANK.EQ Phần 2: xếp hạng theo một điều kiện Sau khi hiểu cách xếp hạng theo một điều kiện, chúng ta có thể áp dụng cách đó cho nhiều điều kiện. Với trường hợp nhiều điều kiện, …

Cách sắp xếp một Pivot Table trong Excel

Bạn có thể sắp xếp một pivot table trong Excel theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Điều này giúp cho bạn có thể nhanh chóng nhận ra được những hàng hoặc cột chứa giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Cách đơn …