Application.VLOOKUP và WorksheetFunction.VLOOKUP trong VBA Excel

Nếu bạn đã sử dụng VBA trong công việc, có thể bạn đã sử dụng đến hàm VLOOKUP phiên bản VBA. Có 2 hàm VLOOKUP trong VBA là Application.VLOOKUP và Application.WorksheetFunction.VLOOKUP. 2 hàm này khác nhau như thế nào? Học Excel Online sẽ giải đáp cho bạn.

Bạn hãy tìm hiểu ví dụ như trong hình vẽ để biết thêm điều đó.

Excel nâng cao sử dụng vlookup trong vba

Sự khác nhau cơ bản của 2 phiên bản VLOOKUP này là cách xử lý lỗi khi không tìm thấy dữ liệu. Application.VLOOKUP có cách phát hiện và xử lý lỗi ngắn gọn và dễ dàng hơn.

Đó là 2 phiên bản của hàm Vlookup trong VBA Excel. Phân biệt chung giúp bạn dễ dàng thao tác hơn trog công việc. Chúc các bạn ngủ ngon.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản