Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 200 trên Excel:

 

Hướng dẫn lập mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 200 trên Excel:

  • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
  • Mẫu: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
  • Ngày … tháng … năm: Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu
  • Số: Là số của phiếu
  • Tên đơn vị (cá nhân): Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành
  • Theo Hợp đồng số … ngày … tháng … năm: Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có)
  • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành
  • Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành
  • Họ tên và chữ ký của những người liên quan

Chú ý:

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: