Search Results for: offset

tao-danh-sach-tuy-chon-trong-Excel

Tạo một danh sách tùy chọn trong Excel

Làm thế nào để tạo ra một tùy chọn đơn giản trong Excel Tạo danh sách tùy chọn đơn giản trong Excel rất dễ dàng. Tất cả bạn cần là một phạm vi được đặt tên và công thức INDIRECT. Cách này áp dụng …

Cách tính trung bình động trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách tính nhanh trung bình động đơn giản trong Excel, sử dụng hàm để tính đường trung bình trong N ngày/tuần/tháng/năm trước, và cách thêm đường trung bình động vào biểu đồ …
ham-query-trong-google-sheet-fi

Hàm Query trong Google Sheet

Dữ liệu sử dụng trong bài viết này: Mở tại đây: Click Lưu ý: dữ liệu nằm trong Sheet có tên là saor, gồm có 7 cột (A,B,C,D,E,F,G) từ A1:G44. Từ 1 sheet khác, ta tham chiếu đến dữ liệu này với …
quiz 01 hoc excel online

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra trình độ Excel số 1

{“questions”:{“zeh3c”:{“title”:”01 – N\u01a1i b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 nh\u1eadp c\u00f4ng th\u1ee9c Excel”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:”1″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”T\u00ean c\u1ee7a n\u01a1i b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 nh\u1eadp c\u00f4ng th\u1ee9c Excel”,”answers”:{“boy8v”:{“id”:”boy8v”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”a. Title bar”},”ocfwo”:{“id”:”ocfwo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”b. Formula bar”,”isCorrect”:”1″},”shywl”:{“id”:”shywl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”c. Toolbar”},”t2lja”:{“id”:”t2lja”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”d. Namebox”},”cu352″:{“id”:”cu352″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”e. Menu bar”}},”id”:”zeh3c”,”index”:0,”answerType”:”text”,”imageId”:””,”imagePlaceholderId”:””,”hint”:””},”w7iu7″:{“title”:”02 – N\u1ebfu A1= 30, A2 = 20. C\u00f4ng th\u1ee9c d\u00f9ng \u0111\u1ec3 nh\u00e2n 2 s\u1ed1 n\u00e0y …