Những lỗi thường gặp của kế toán thuế

Ngày nay kế toán thuế đã hoàn toàn tách ra thành một nghề độc lập chứ không còn là một phần việc của kế toán tổng hợp như trước, các công ty, doanh nghiệp thường có người chuyên trách riêng về thuế. Tuy nhiên  kế toán thuế mới vào nghề thường lúng túng và việc sai sót là điều rất thường xuyên xảy ra và dưới đây là những lỗi thường gặp của kế toán thuếthường hay mắc phải nhất.

VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Kê khai sai chỉ tiêu
 • Không khấu trừ thuế của cá nhân không có hđlđ có thu nhập từ 2tr trở lên
 • Không xác định được khi nào khai thuế TNCN theo tháng và khi nào thì theo quý.
 • Không trừ các khoản nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi tính thuế TNCN.
 • Không trừ khoản phụ cấp tiền ăn mà Doanh nghiệp phải trả cho người lao động (Không vượt quá 620.000 đồng) khi tính thuế TNCN.

VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ.
 • Hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.Bảng chấm công
 • Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).
 • Không chọn mục gia hạn nộp tiền thuế khi phát sinh thuế doanh nghiệp phải nộp khi có quyết định gia hạn nộp thuế của tổng cục thuế.
 • Không loại chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN.

VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 • Không xác định được thời hạn kế khai theo tháng hay theo quý
 • Không kê đúng mục của bảng kê đầu vào, không phân biệt hóa đơn dùng chung và dùng riêng cho hàng chịu thuế và không chịu thuế.
 • Thiếu chỉ tiêu [22] thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
 • Kê khai hóa đơn không hợp lệ như : sai MST, tên doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn bị sửa, xóa…..
 • Cấn trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.
 • Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.
 • Kê khai tờ thai nhập khẩu mà không kê theo giấy nộp tiền.
 • Không ghi chú thời hạn thanh toán khi Hóa đơn GTGT đầu vào trên 20 triệu.
 • Không kê khai PL01-3/GTGT đối với Doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máy, ô tô.
 • Không điền đầy đủ thông tin Doanh nghiệp.
 • Không đóng dấu giáp lai tờ khai GTGT hàng tháng.
 • Hạch toán, kê khai không đúng thời gian, quá thời hạn kê khai 6 tháng nhưng vẫn kê khai khấu trừ thuế GTGT.
 • Không biết các lập tờ khai bổ sung và xử lý phần thuế GTGT bọ sai sót.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG