Mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn lập mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel

Hướng dẫn cách lập Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ của bộ phận làm việc
 • Tên mẫu chứng từ:
  Sử dụng Textbox (Insert -> Text box) để tạo box, tên mẫu chứng từ sẽ được đặt trong box, như vậy, dễ dàng di chuyển box mà không chịu ảnh hưởng do thay đổi quy mô các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Ghi rõ ngày, tháng, năm lập hợp đồng
 • Số: Là số của hợp đồng
 • Họ tên … Chức vụ, Đại diện …: Thông tin về họ tên, chức vụ của đại diện cho các phòng ban, bộ phận bên giao khoán và nhận khoán
 • Phần I. Điều khoản chung:- Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.- Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.

  Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.

  Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

 • Phần II. Điều khoản cụ thể:Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thanh toán) đối với bên nhận khoán.

   

Chú ý:

– Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản:

 • 1 bản giao cho người nhận khoán;
 • 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;
 • 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

– Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.

– Link tải về: Mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: