Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

Trong bài viết này, các bạn sẽ được hướng dẫn Cách lập Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Đây là mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta mong muốn lập được:

Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel

Để có được mẫu biên bản như trên, ta thực hiện các bước chi tiết sau:

Hướng dẫn cách lập Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ có bản thanh lý hợp đồng giao khoán
 • Tên mẫu chứng từ:
  Sử dụng Textbox (Insert -> Text box) để tạo box, tên mẫu chứng từ sẽ được đặt trong box, như vậy, dễ dàng di chuyển box mà không chịu ảnh hưởng do thay đổi quy mô các cột
 • Số: Là số của biên bản thanh lý
 • Ngày … tháng … năm …: Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng
 • Họ và tên … Chức vụ … đại diện …: Ghi rõ thông tin về họ tên, chức vụ của những người đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán
 • Cùng thanh lý Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …: Số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý
 • Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện: Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị của hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng
 • Giá trị của hợp đồng đã thực hiện: Ghi  số tiền của hợp đồng
 • Bên … đã thanh toán cho bên … số tiền là … đồng (viết bằng chữ) …: Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng
 • Số tiền bị phạt do bên … vi phạm hợp đồng: … đồng (viết bằng chữ) …: Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng
 • Số tiền bên … còn phải thanh toán cho bên … là … đồng (viết bằng chữ) …: Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (Theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán
 • Kết luận:
  Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị, các việc cần làm (nếu có).
 • Họ tên, chữ ký của đại diện bên nhận khoán
 • Họ tên, chữ ký, đóng dấu của đại diện bên nhận khoán

 

Chú ý:

– Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Link tải về: Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 trên Excelhttp://bit.ly/2MWQED5

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!