Loại tài khoản doanh thu thông tư 133/2016/TT-BTC

Doanh thu là mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp nói chung và kế toán nói riêng. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn Loại tài khoản doanh thu thông tư 133/2016/TT-BTC.

Loại tài khoản doanh thu chỉ có 02 tài khoản :

 • Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Cách hạch toán hai tài khoản này về mặt kế toán đều giống nhau :

 • Mang tính chất như nguồn vốn nghĩa là : Phát sinh tăng ghi bên Có, phát sinh giảm ghi bên Nợ
 • Không có số dư ở cuối kỳ

Tôi sẽ tập trung vào các việc đó là :

 • Hướng dẫn các anh, chị khi nào thì ghi nhận doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và xác định được loại doanh thu để định khoản cho đúng.
 • Khi nào thì hạch toán doanh thu từ hoạt động tài chính

Bây giờ tôi sẽ đi vào từng tài khoản một để anh chị dễ hiểu hơn.

TÀI KHOẢN 511 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tài khoản 511 có 4 tài khoản con như sau : 

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa
 • Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm
 • Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ
 • Tài khoản 5118 – Doanh thu khác

GHI NHẬN DOANH THU KHI NÀO

Khi hoàn thành việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì anh chị ghi nhận doanh thu để theo dõi doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Chú ý : Đây là những mặt hàng có trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty hoặc doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ dụng cụ và các khoản doanh thu khác.

XÁC ĐỊNH LOẠI DOANH THU THẾ NÀO CHO ĐÚNG

Anh chị phải chọn tài khoản con của tài khoản 511 để định khoản cho đúng. Chọn như thế nào thì vui lòng đọc bên dưới :

Tài khoản 5111 Doanh thu bán hàng hoá

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực

Tài khoản 5112  Doanh thu bán các thành phẩm

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp

Tài khoản 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán

Tài khoản 5118 Doanh thu khác

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ như : Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác.

TÀI KHOẢN 515 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiếp tục với tài khoản 515. Anh chị xem hình dưới đây.

Tài khoản 515  dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.

Bao gồm:

 • Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ;…
 • Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư
 • Thu nhập về hoạt động đầu tư mua bán, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 • Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác
 • Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ
 • Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

Điều ai cũng biết là : LỢI NHUẬN = DOANH THU – CHI PHÍ. LỢI NHUẬN là mối quan tâm số 01 đối với mọi doanh nghiệp.

Chúng ta vừa tìm hiểu DOANH THU, vấn còn CHI PHÍ nữa.

Để tìm hiểu sâu hơn về kế toán, các bạn có thể tìm hiểu trong khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức rất đầy đủ và có hệ thống về các công việc của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết xem tại:

XIN CHÀO ! HẸN GẶP LẠI