fbpx

Hướng dẫn cách định khoản khách hàng đặt cọc trước tiền hàng

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỊNH KHOẢN KHÁCH HÀNG ĐẶT CỌC TRƯỚC TIỀN HÀNG

Lý thuyết

Định khoản

Nợ TK 1111 :  Tiền mặt
Có TK 131 : Phải thu khách hàng

Thực hành trên excel

Hình ảnh minh họa

Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chung

SỐ PHIẾU : Số phiếu thu
NGÀY : Ngày ghi sổ
KÝ HIỆU HĐ :
SỐ HĐ :
DIỄN GIẢI : Nội dung diễn giải
TK NỢ : Tài khoản nợ
TK CÓ : Tài khoản có
CHI TIẾT NỢ :
CHI TIẾT CÓ : Nhập mã chi tiết khách hàng để lập sổ chi tiết công nợ
SỐ TIỀN : Số tiền
THCP :
CHỨNG TỪ KÈM THEO : Ghi rõ chứng từ kèm theo để In ấn và kẹp chứng từ phục vụ lưu trừ và quyết toán thuế
MÃ ĐỐI TƯỢNG : Ghi mã Đối tượng để điền các thông tin cần thiết của Phiều Thu
TÊN ĐỐI TƯỢNG :
ĐỊA CHỈ :

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •