Tổng hợp những hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp

Excel là một công cụ phổ biến và hữu ích cho công việc kế toán. Đặc biệt để hiểu được đặc điểm dữ liệu, cách tính toán và lập các báo cáo kế toán thì hầu hết đều phải tìm hiểu trên Excel. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ tổng hợp lại cho các bạn những hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp. Cụ thể là:

1. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(range, criteria)

Tác dụng: Đếm số lần xuất hiện của 1 nội dung trong 1 vùng

Ứng dụng: Đếm số thứ tự dòng nghiệp vụ phát sinh trong sổ Nhật ký chung theo số chứng từ

Trong đó:

  • Range: Cột số chứng từ trong sổ NKC
  • Criteria: số chứng từ trên từng dòng dữ liệu
1- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp
1- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp

2. Hàm Vlookup

Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Tác dụng: Tìm kiếm, tra cứu thông tin có liên quan tới 1 đối tượng trong 1 bảng tính, bảng danh sách.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Ứng dụng:

a. Tìm tên tài khoản dựa theo số tài khoản trên sổ cái, sổ chi tiết

2- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp
2- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp

b. Tìm kiếm thông tin của khách hàng, nhà cung cấp dựa theo mã khách hàng khi theo dõi chi tiết cho các tài khoản 131, 331 trong sổ Nhật ký chung

3- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp
3- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp

Ngoài ra để thay thế cho hàm Vlookup http://getzonedup.com giúp tìm kiếm, tra cứu nhanh hơn, hiệu quả hơn thì chúng ta có thể sử dụng hàm Index + hàm Match

(Xem thêm: Vì sao sử dụng hàm Index + Match tốt hơn hàm Vlookup)

3. Hàm SumIf, SumIfS

Cấu trúc: SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Tác dụng: Tính tổng số phát sinh theo 1 điều kiện

Ứng dụng:

Tính số phát sinh của các tài khoản trong bảng cân đối số phát sinh

4- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp
4- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp

Kết chuyển số dư cuối kỳ của các tài khoản trong sổ Nhật ký chung

5- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp
5- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp

Nâng cao: Có thể sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng theo nhiều điều kiện hơn so với hàm SUMIF. Ví dụ như tính số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 111 trong thời gian từ 01/01 đến 31/03 (chỉ tính cho 3 tháng trong khi sổ NKC có dữ liệu đủ 12 tháng). Khi đó có thể kiểm tra bảng CDPS cho bất kỳ khoảng thời gian nào đều được.

4. Hàm Text

Cấu trúc: TEXT(value, format_text)

Tác dụng: Trình bày lại 1 giá trị (số hoặc ngày tháng) vào trong 1 đoạn text mà vẫn giữ được định dạng của loại dữ liệu đó

Ứng dụng:

Viết lại thông tin liên quan tới thời gian lập các báo cáo kế toán tổng hợp

6- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp
6- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp

Còn rất nhiều hàm nữa hay sử dụng trong kế toán tổng hợp. Mời các bạn đón xem tiếp trong các phần tiếp theo của bài viết này nhé.

Tổng hợp những hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp – Phần 2

Để có thể có thêm nhiều kiến thức về kế toán tổng hợp, sử dụng excel trong kế toán tổng hợp, mời bạn tham gia khóa học