Tổng hợp những hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp – Phần 2

Excel là một công cụ phổ biến và hữu ích cho công việc kế toán. Đặc biệt để hiểu được đặc điểm dữ liệu, cách tính toán và lập các báo cáo kế toán thì hầu hết đều phải tìm hiểu trên Excel. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ tổng hợp lại cho các bạn những hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp. Trong phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một số hàm khác hay sử dụng

(Xem lại phần 1: Tổng hợp những hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tổng hợp

1. Hàm MAX

Cú pháp: MAX(number1, [number2], …)

Tác dụng: Tìm ra số có giá trị lớn nhất trong các số

Ứng dụng: Tính số dư cuối kỳ của các tài khoản trong Sổ cái, Sổ chi tiết, Bảng cân đối số phát sinh

Cách làm chi tiết xem tại: Cách lập công thức tính số dư cuối kỳ trong bảng cân đối phát sinh trên Excel

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

2. Hàm Sumproduct

Cú pháp: SUMPRODUCT(array1, [array2],…)

Tác dụng: Tính tổng / đếm theo nhiều điều kiện, theo mảng. Hàm này thay thế cho hàm COUNTIFS, SUMIFS trong hầu hết các trường hợp

Ứng dụng: Tính số phát sinh trong kỳ của các tài khoản trong bảng Cân đối số phát sinh, không phân biệt tài khoản cấp 1 hay cấp 2. Thay thế cho hàm SumIf

Cách làm chi tiết tại: Hướng dẫn cách xây dựng công thức Sumproduct trên bảng cân đối số phát sinh trên Excel

3. Hàm LEFT

Cú pháp: LEFT(text, [num_chars])

Tác dụng: Xác định phần bên trái của 1 đoạn text, 1 chuỗi ký tự

Ứng dụng:

  • Kết hợp với hàm LEN để xác định số tài khoản cấp 1, cấp 2 trong danh mục tài khoản.
  • Sử dụng trong hàm Sumproduct để tính cho bất kỳ loại tài khoản nào dựa theo mảng là phần bên trái của cột tài khoản Nợ, tài khoản Có trong Nhật ký chung

Xem thêm: hướng dẫn Lập báo cáo tổng hợp trên Excel chi tiết nhất

4. Hàm LEN

Cú pháp: LEN(text)

Tác dụng: Đo, đếm độ dài chuỗi ký tự, đoạn text

Ứng dụng:

  • Kết hợp với hàm LEFT để xác định tài khoản cấp 1, cấp 2
  • Sử dụng trong hàm Sumproduct (cùng với hàm LEFT)

Chi tiết: Ứng dụng hàm LEN trong công thức phân biệt cấp tài khoản kế toán trên Excel

Để có thể có thêm nhiều kiến thức về kế toán tổng hợp, sử dụng excel trong kế toán tổng hợp, mời bạn tham gia khóa học