Công thức tính Giờ làm việc giữa Giờ vào, giờ ra và giờ nghỉ.

Làm thế nào để tính giờ làm việc?

Bạn có bảng chấm công được trích xuất từ máy chấm công, giờ làm thế nào để tính số giờ làm việc của từng nhân viên? Theo quy định, thì ta có giờ nghỉ trưa giữa 2 giờ vào và ra. Ta không thể đơn giản chỉ lấy Giờ vào – Giờ ra, vậy giờ nghỉ trưa phải tính thêm vào luôn? Vậy làm sao để loại trừ? Và một số công ty họ tính thêm giờ cho nhân viên “bám trụ” lại văn phòng sau giờ ra về để hoàn thành công việc. Đôi khi có một số công ty họ quy ước việc đi trễ về sớm trong thời gian bao nhiêu phút để quy ra “thóc” để phạt. Vậy làm nhân sự bạn phải trả lời sếp mình về các câu hỏi trên.

Công thức tính giờ làm việc, giờ làm thêm, hoặc tính đi trễ/về sớm.

Tham khảo file trực tiếp: