Cách tạo mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133 trên Excel

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu bạn cách tạo mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta muốn lập như sau:

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133 trên Excel như trên, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn tạo Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Thời gian lập Giấy đề nghị tạm ứng
 • Số: Số của Giấy đề nghị tạm ứng
 • Kính gửi: Ghi rõ Ban giám đốc Doanh nghiệp
 •  

  Tên tôi là: Họ và tên của người đề nghị tạm ứng

 • Bộ phận (Địa chỉ): Là bộ phận, địa chỉ của người đề nghị tạm ứng
 • Đề nghị tạm ứng số tiền: Ghi rõ số tiền đề nghị tạm ứng, cả bằng số và bằng chữ
 • Lý do tạm ứng: Ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách …
 • Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.

 

 

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý

 

– Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Người xét duyệt tạm ứng).

– Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!