Cách tạo mẫu Biên bản kiểm kê kho theo Thông tư 133 trên Excel

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được lập nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thừa, thiếu và ghi sổ kế toán. Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu ngay sau đây

Đây là một trong những chứng từ được kế toán sử dụng nhiều trong kế toán kho.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập và sử dụng mẫu Biên bản kiểm kê kho vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Biên bản kiểm kê kho vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta muốn lập như sau:

 Biên bản kiểm kê kho theo Thông tư 133 trên Excel

Để có được Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 trên Excel như trên, ta thực hiện các bước sau:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị sử dụng
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Thời điểm kiểm kê … giờ … ngày … tháng … năm …: Ghi rõ thời gian: giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê
 • Ông/Bà … chức vụ … đại diện …: Ghi rõ các thông tin về thành viên Ban kiểm kê
 • Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được kiểm kê tại kho
 • Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (tùy theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp)
 • Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo sổ kế toán
 • Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo kết quả kiểm kê
 • Cột 6, 7: Số lượng, Thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3)
 • Cột 8, 9: Số lượng, Thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa nếu thiếu so với sổ kế toán (cột 2, 3)
 • Cột 10, 11, 12: Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:- Tốt 100% ghi vào cột 10.

  – Kém phẩm chất ghi vào cột 11.

  – Mất phẩm chất ghi vào cột 12.

 • Họ tên, chữ ký và dấu của Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ kho, Trưởng ban kiểm kêSau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).
  Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.

Khi tạo và sử dụng Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa, ta cần lưu ý những điểm sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý khi làm biên bản kiểm kê kho

– Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.

– Biên bản được lập thành 2 bản:

 • 1 bản phòng kế toán lưu.
 • 1 bản thủ kho lưu.

– Link tải về: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 trên Excel


Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!