Cách tạo Bảng phân bổ NL, VL, CC, DC theo Thông tư 133 trên Excel

Bảng phân bổ NL, VL, CC, DC được dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan), Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 242.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu bạn cách lập và sử dụng Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133 trên Excel mới nhất năm 2018.

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133 trên Excel chúng ta muốn lập như sau:

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133 trên Excel

 

Để lập được Bảng phân bổ NL, VT, CC, DC như trên, ta thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn tạo Bảng phân bổ NL, VT, CC, DC

  • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
  • Mẫu chứng từ:
    Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
  • Tháng … năm …: Ghi rõ tháng, năm thực hiện phân bổ
  • Số: Ghi số của bảng phân bổ
  • Thông tin trong bảng:

– Các cột dọc phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các dòng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho.

Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào bên Có các Tài khoản 152, 153, 242 của các Bảng kê và sổ kế toán liên quan tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái TK 152, 153,…). Số liệu của Bảng phân bổ này đồng thời được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

  • Ngày … tháng … năm …: Là thời gian những người liên quan ký tên xác nhận vào bảng phân bổ
  • Họ tên và chữ ký của người lập biểu và kế toán trưởng

– Link tải về: Bảng phân bổ NL, VL, CC, DC theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!