Cách tạo Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, hàng hóa,… lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT. (Trường hợp mua vật tư, hàng hóa,… của người bán không có hóa đơn với khối lượng lớn để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ thì phải lập “Bảng kê mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn” (Mẫu số 04/GTGT) theo quy định của Luật thuế)

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và sử dụng Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta muốn lập được như sau:

Mẫu Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel như trên, ta thực hiện các bước sau:

Hướng dẫn tạo Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị sử dụng Bảng kê mua hàng
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm lập Bảng kê
 • Quyển số, số: Ghi rõ số quyển, số của Bảng kê
  Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển “Bảng kê mua hàng” phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quyển.
 • Nợ, Có: Ghi rõ tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Họ và tên người mua: Ghi rõ Họ và tên của người trực tiếp mua hàng
 • Bộ phận (phòng, ban): Địa chỉ, phòng ban làm việc của người trực tiếp mua hàng
 • Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa
 • Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua
 • Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua
 • Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2)
 • Dòng Cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ, hàng hóa ghi trong Bảng

Khi lập Bảng kê mua hàng như trên, chúng ta cần chú ý một số điểm sau:

Chú ý

– Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần)

 • Liên 1: Lưu
 • Liên 2: Chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ

– Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người đi mua phải chuyển “Bảng kê mua hàng” cho giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.

– Link tải về: Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!