Cách lập Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Thẻ quầy hàng được kế toán sử dụng để theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ).

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta muốn có được như sau:

Mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Để có được Mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133 trên Excel như trên, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn lập Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày lập thẻ, Tờ số: Ghi một số thông tin về ngày và tờ của thẻ quầy hàng
 • Tên hàng, quy cách, Đơn vị tính, đơn giá: Ghi rõ tên, quy cách hàng, đơn vị tính và đơn giá của hàng

Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

 • Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca)
 • Cột 1: Ghi số lượng hàng hóa tồn đầu ngày (ca)
 • Cột 2: Ghi số lượng hàng hóa từ kho nhập vào quầy trong ngày (ca)
 • Cột 3: Ghi số lượng hàng hóa nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị
 • Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hóa có trong ngày (ca)
 • Cột 5: Ghi số lượng hàng hóa xuất bán trong ngày (ca)
 • Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hóa bán trong ngày (ca)
 • Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị hàng hóa xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca)
 • Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn lại quầy hàng vào cuối ngày (ca)
 • Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng

Khi lập Mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133, ta cần lưu ý một số điểm sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý

– Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký với kế toán.

– Link tải về: Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!