Cách lập Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 133 trên Excel

Các chứng từ kế toán được lập trên Excel giúp kế toán viên xử lý, phân tích, quản lý các thông tin kế toán khoa học và dễ dàng hơn.
Trong bài viết này, Học Excel Online hướng dẫn các bạn cách để lập Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 133 trên Excel chúng ta muốn lập như sau:

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 133 trên Excel

Để có Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 133 trên Excel, chúng ta tiến hành các bước sau:

Hướng dẫn cách lập chứng từ:

 • Đơn vị, địa chỉ: ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động
 • Tên mẫu chứng từ:
  Sử dụng Textbox (Insert -> Text box) để tạo box, tên mẫu chứng từ sẽ được đặt trong box, như vậy, dễ dàng di chuyển box mà không chịu ảnh hưởng do thay đổi quy mô các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Tên đơn vị (hoặc cá nhân): Ghi rõ đơn vị hoặc cá nhân thực hiện số sản phẩm hay công việc hoàn thành
 • Theo Hợp đồng số… ngày … tháng … năm …: Ghi rõ các thông tin của Hợp đồng (nếu có)
 • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành
 • Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành
 • Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ghi bằng chữ tổng số tiền cộng ở Cột 3 (Thành tiền)
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên quan ký vào phiếu

Chú ý:

– Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên:

 • liên 1 lưu tại quyển
 • liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động.
  Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

– Link tải về: Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: