Cách lập mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

Biên lai thu tiền phải được đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu bạn cách lập Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 mà chúng ta muốn lập trên Excel như sau:

Mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel

Để có mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel như trên, các bạn thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn lập Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel

  • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
  • Mẫu chứng từ:
    Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
  • Ngày … tháng … năm …: Thời gian lập Giấy đề nghị thanh toán
  • Họ và tên người nộp, Địa chỉ: Ghi rõ, đầy đủ  họ tên, địa chỉ của người nộp tiền
  • Nội dung thu: Ghi rõ nội dung thu tiền
  • Số tiền thu: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD …
    Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.

Khi lập Biên lai thu tiền, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý

– Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).

Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.

Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.

Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí… và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ

– Link tải về: Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!