Cách lập mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133 trên Excel

Sau khi chấm công trên bảng chấm công hoặc xử lý dữ liệu từ máy chấm công, kế toán thực hiện lập bảng thanh toán tiền lương để thanh toán lương cho người lao động. Đây là yêu cầu bắt buộc người làm kế toán tiền lương, quản lý nhân sự phải làm mỗi cuối tháng. Vậy cách lập mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133 trên Excel thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé:

Bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133 được quy định tại mẫu số 02-LĐTL. Trên Excel chúng ta có thể thấy mẫu bảng thanh toán tiền lương này như sau:

Mục đích

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

Phương pháp và trách nhiệm ghi

Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành…

 • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.
 • Cột 1, 2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động.
 • Cột 3, 4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.
 • Cột 5, 6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.
 • Cột 7, 8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.
 • Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.
 • Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.
 • Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.
 • Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.
 • Cột 13, 14, 15, 16, 17, 18: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.
 • Cột 19: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II.
 • Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương kỳ II.

Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng soát xét xong trình cho giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán lập phiếu chi và phát lương. Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng (ban) kế toán của đơn vị.

Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Các bạn có thể tài về mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133 trên Excel tại địa chỉ: http://bit.ly/2rEboFB

Xem thêm: Hướng dẫn tạo mẫu bảng lương theo thông tư 133 trên Excel mới nhất 2018

Ngoài ra Học Excel Online xin giới thiệu tới các bạn khóa học “Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ kế toán tổng hợp online trên Excel“. Khóa học này sẽ giúp bạn bổ sung và hoàn thiện kiến thức kế toán tổng hợp, đồng thời xây dựng được trọn bộ file Excel để làm kế toán tổng hợp từ 1 file excel trắng. Chi tiết xem tại: