Cách lập Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 trên Excel

Biên bản thanh lý TSCĐ được kế toán sử dụng nhằm xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Đây là Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta muốn lập:

Mẫu chứng từ kế toán trên Excel

Để lập được chứng từ kế toán trên Excel như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập chứng từ kế toán trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị sử dụng
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm lập Biên bản thanh lý TSCĐ
 • Số: Số hiệu của Biên bản thanh lý TSCĐ
 • Nợ, Có: Ghi rõ tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của …: Ghi rõ thông tin về quyết định
 • Mục 1: Ông/Bà … chức vụ … đại diện: Thông tin về thành viên Ban thanh lý TSCĐ
  Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.
 • Mục II: Ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:- Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.- Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.
 • Mục III: Ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.
 • Mục IV, kết quả thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).

Khi sử dụng Biên bản thanh lý TSCĐ, các bạn cần lưu ý những điểm sau:

Lưu ý

– Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Link tải về: Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!