Cách lập Biên bản kiểm nghiệm VTCCSPHH theo Thông tư 133 trên Excel

Biên bản kiểm nghiệm VTCCSPHH là chứng từ kế toán được sử dụng để xác định số lượng, quy cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trước khi nhập kho, làm căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm VTCCSPHH theo Thông tư 133 trên Excel mà chúng ta muốn lập và sử dụng như sau:

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm VTCCSPHH

Để lập được mẫu Biên bản kiểm nghiệm VTCCSPHH như trên, chúng ta theo dõi các bước sau đây:

Hướng dẫn lập Biên bản kiểm nghiệm VTCCSPHH

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị sử dụng VTCCSPHH
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột.
 • Ngày … tháng … năm …: Ghi rõ ngày, tháng, năm thực hiện kiểm nghiệm
 • Số: Ghi số của biên bản kiểm nghiệm
 • Căn cứ … số … ngày … tháng … năm … của …: Điền thông tin của biên bản, quyết định
 • Ông/Bà … chức vụ … đại diện …: Thông tin của thành viên trong ban kiểm nghiệm
 • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa kiểm nghiệm.
 • Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất
 • Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại VTCCSPHH
 • Cột 1: Ghi số lượng theo hóa đơn hoặc phiếu giao hàng
 • Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm
 • Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý

Khi lập và sử dụng Biên bản kiểm nghiệm VTCCSPHH, bạn cần chú ý những điểm dưới đây:

Chú ý

– Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Nhập kho với số lượng lớn;
 • Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có tính chất lý, hóa phức tạp;
 • Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa quý hiếm;

– Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hóa đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm.

– Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:

 • 1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao hàng.
 • 1 bản giao cho phòng, ban kế toán.

– Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, thì lập thêm một liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa để giải quyết.

– Link tải về: Mẫu Biên bản kiểm nghiệm VTCCSPHH theo Thông tư 133 trên Excel

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!