Cách lập bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133 trên Excel

Excel là công cụ được sử dụng phổ biến trong kế toán. Các mẫu chứng từ thường được lập, sử dụng và lưu trữ trên Excel.
Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn các lập bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133 trên Excel.

Sau khi lập, bảng thanh toán tiền thưởng mà chúng ta muốn như sau:

Để lập được bảng thanh toán tiền thưởng như trên, các bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Đơn vị, địa chỉ: ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị được thưởng
 • Tên mẫu chứng từ:
  Sử dụng Textbox (Insert -> Text box) để tạo box, tên mẫu chứng từ sẽ được đặt trong box, như vậy, dễ dàng di chuyển box mà không chịu ảnh hưởng do thay đổi quy mô các cột
 • Tên chứng từ: Bảng thanh toán tiền thưởng
 • Quý … năm …: Thời gian lập bảng thanh toán thưởng (tinh theo quý)
 • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng
 • Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng
 • Cột 2, 3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại
 • Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng
 • Cột E: Ghi thêm những ghi chú (nếu có)

Chú ý:

– Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

– Link tải về: Bảng  thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133

Ngoài ra Học Excel Online xin giới thiệu tới các bạn khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ kế toán tổng hợp online trên Excel. Khóa học này sẽ giúp bạn bổ sung và hoàn thiện kiến thức kế toán tổng hợp, đồng thời xây dựng được trọn bộ file Excel để làm kế toán tổng hợp từ 1 file excel trắng. Chi tiết xem tại: