Cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 trên excel

Excel là công cụ hữu ích để các kế toán viên xử lý, lưu trữ các thông tin kế toán. Hiện nay, các công việc của kế toán được sử dụng phổ biến trên Excel, đặc biết là việc xử lý các mẫu chứng từ.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 trên Excel mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng bắt đầu nhé:

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 trên Excel mà chúng ta muốn lập như sau:

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 trên Excel:

Hướng dẫn cách lập Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ của bộ phận làm việc
 • Tên mẫu chứng từ:
  Sử dụng Textbox (Insert -> Text box) để tạo box, tên mẫu chứng từ sẽ được đặt trong box, như vậy, dễ dàng di chuyển box mà không chịu ảnh hưởng do thay đổi quy mô các cột
 • Số: Số của bảng thanh toán
 • Họ và tên người thuê: Ghi rõ họ và tên đầy đủ của người thuê
 • Bộ phận (hoặc địa chỉ): Bộ phận, phòng ban của người thuê
 • Đã thuê những công việc để … tại địa điểm … từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…: Ghi rõ nội dung thuê, mục đích thuê, địa điểm và thời gian thuê
 • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư, hoặc thẻ căn cước của người được thuê
 • Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê
 • Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm
 • Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống
 • Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán
 • Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế (nếu có)
 • Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế.
  Cột 5 = Cột 3 – Cột 4
 • Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

Chú ý:

– Chứng từ này do người thuê lao động lập

– Link tải về: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 trên Excel


Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: