Cách lập Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 trên Excel

Các mẫu chứng từ thường được kế toán viên lập, quản lý và sử dụng trên Excel, do Excel là công cụ phổ biến, dễ sử dụng và rất hữu dụng trong các công việc của kế toán.
Ở bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 trên Excel:

Các bạn thực hiện theo các bước chi tiết sau:

Hướng dẫn cách lập Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ của bộ phận làm việc
 • Tên mẫu chứng từ:
  Sử dụng Textbox (Insert -> Text box) để tạo box, tên mẫu chứng từ sẽ được đặt trong box, như vậy, dễ dàng di chuyển box mà không chịu ảnh hưởng do thay đổi quy mô các cột
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm người lao động tiến hành làm thêm giờ
 • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên của người làm việc thêm giờ.
 • Cột 1: Ghi hệ số lương người lao động đang hưởng.
 • Cột 2: Ghi hệ số phụ cấp chức vụ người lao động đang hưởng.
 • Cột 3: Ghi tổng số hệ số người làm thêm được hưởng (Cột 3 = cột 1 + cột 2).
 • Cột 4: Ghi tiền lương tháng được hưởng tính bằng: Lương tối thiểu (Theo quy định của nhà nước) nhân với (x) Hệ số lương cộng với (+) Phụ cấp chức vụ.
 • Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bằng Lương tối thiểu (theo quy định của Nhà nước) x (hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ)/ 22 ngày.
 • Cột 6: Ghi mức lương giờ được tính bằng Cột 5 chia cho 8 giờ.

  Lưu ý: Cột số giờ làm thêm ngày thường, số giờ làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật, số giờ làm thêm ngày lễ (Cột 7, 9, 11, 13) căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi.

 • Cột thành tiền của làm thêm ngày thường (cột 8) = số giờ (cột 7) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày thứ 7, CN (cột 10) = số giờ (cột 9) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày lễ, tết (cột 12) = số giờ (cột 11) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột thành tiền làm thêm buổi đêm (cột 14) = số giờ (cột 13) nhân (x) mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột 15: Ghi tổng cộng số tiền Cột 15 = cột 8 + cột 10 + cột 12 + cột 14.
 • Cột 16, 17: Ghi số giờ công nghỉ bù của những ngày làm thêm và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ bù phải trừ không được thanh toán tiền.
 • Cột 17 = cột 16 x cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột 18: Ghi số tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm.

  Cột 18 = cột 15 – cột 17.

 • Cột C – Ký nhận: Người làm thêm sau khi nhận tiền phải ký vào cột này.

Chú ý:

– Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải kèm theo bảng chấm công làm thêm giờ của tháng đó, có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt.

– Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bản để làm căn cứ thanh toán

– Link tải về: Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 trên Excel

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!